Sitat "Det som er tidløst og evig i kunsten, er alltid moderne" 
 
av Hans Børli