Sitat "Det som er tidløst og evig i kunsten, er alltid moderne" av Hans Børli

SVELVIGEN BRYGGE